Sense logo
Steam labs
All labs

Velvet launch event

EST (ENG below)
14:00-14:10 Päeva sissejuhatus ja miniülesanne #1 (Klarika Mäeots Uustal, Velvet)
14:10-14:25 MATIK-teemalise uuringu tulemused ja soovitused iseõppimise teemal
(Ede Schank Tamkivi, Vabamu)
14:25-14:30 SENSE.STEAM projekti tutvustus (Kristiina Veerde-Toompalu, Velvet)
14:30-15:05 Töötuba: Lõbus limategemine (Karolin Kägi)
15:05-15:40 Paneeldiskussioon:
“Milline on MATIK-alade olukord Eestis iseõppimise vaates?”
Osalejad: Helle Hallik (HTM), Kristi Salum (GAG õpetaja), Gustav Tamkivi (Tallinna
Reaalkooli õpilane), Kaidi Marii Kütt (Vivita)
Moderaator: Klarika Mäeots Uustal (Velvet)
15:40-15:50 Miniülesanne #2 (Klarika Mäeots Uustal, Velvet)
15:50-16:00 Päeva kokkuvõte pildis (Siiri Taimla, Joonmeedia)

ENG
14:00-14:10 Introduction to the afternoon and mini-task 1 (Klarika Mäeots Uustal, Velvet)
14:10-14:25 Results of a STEAM-related survey and recommendations of self-directed learning (Ede Schank Tamkivi, Vabamu)
14:25-14:30 SENSE.STEAM project introduction (Kristiina Veerde-Toompalu, Velvet)
14:30-15:05 Workshop: fun slime-making (Karolin Kägi)
15:05-15:40 Panel discussion “What is the current situation of STEAM subjects in Estonia from the perspective of self-directed learning?”
Participants: Helle Hallik (HTM), Kristi Salum (GAG teacher), Gustav Tamkivi (Tallinna
Reaalkooli student), Kaidi Marii Kütt (Vivita)
Moderator: Klarika Mäeots Uustal (Velvet)
15:40-15:50 Mini-task 2 (Klarika Mäeots Uustal, Velvet)
15:50-16:00 Visual summary of the day (Siiri Taimla, Joonmeedia)

visual summary of the the STEAM lab launch event drawn by Siiri Taimla of Joonmeedia

Date

10 October, 2023

Location

Tallinn, Estonia

Category

Digitisation